CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI

Pocheon Vietnam luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.pocheon.com.vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Pocheon Vietnam đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Pocheon Vietnam.

 

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên website www.pocheon.com.vn thực hiện qua:

  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: pocheonvn@gmail.com.vn
  • Gọi điện đến Hotline 0966.154.555
Bước 2: Chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại

Pocheon Vietnam liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Pocheon Vietnam sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: Pocheon Vietnam có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.
Bước 4: Trong trường hợp Pocheon Vietnam đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Pocheon Vietnam sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.